Access

2-11-18-1005 Konan, Minato-ku, Tokyo

 

10 minutes walk from JR "Shinagawa" station
12 minutes walk from Tennozu Isle Station, Tokyo Monorail
12 minutes walk from Tennozu Isle Station, Tokyo Waterfront Area Rapid Transit.
10 minutes walk from Kitashinagawa Station on the Keikyu Line

Copyright 2020 Dairaku Design Studio